Зв’язок прикметників з іменниками гдз 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020 | сторінка 13-14


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Зв’язок прикметників з іменниками" з української мови авторів Чабайовська Омельченко на сторінках 13-14

 1. Прочитай щедрівку. Визнач тему і головну думку твору.
• Складіть мапу думок зі словом щедрівка.


Мапа думок.
Зв’язок прикметників з іменниками гдз 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020 | сторінка 13-14 2. Випиши з тексту іменники й пов'язані з ними прикметники. Постав питання (усно) від іменників до прикметників.


Товар хороший; жінка чорноброва.


 3. Відгадай та спиши загадку.
Пташка невеличка,
В неї білі щічки,
Сірі лапки, чорна шапка,
Фартушок жовтенький,
Голосок тоненький.
Тож ця пташка невеличка
Називається ... .
• Підкресли іменники із залежними від них прикметниками.
• Обведи слова, у яких звуків більше, ніж букв.Пташка невеличка,
В неї білі щічки,
Сірі лапки, чорна шапка,
Фартушок жовтенький,
Голосок тоненький.
Тож ця пташка невеличка
Називається синичка.


 4. Прочитай анаграми-прислів'я, запиши їх. Підкресли прикметники.
воНою югодоро дий, та їстаро не вабузай.
ласеВе мкаду – лонапови в'яроздо.
• Обведи синім олівцем прикметники-антоніми.
• Підкресли букву, яка завжди позначає два звуки.
• Підкресли зеленим олівцем слова з м'якими приголосними звуками.


Новою дорогою йди, та старої не забувай.
Весела думка – половина здоров’я.


☑ 5. Утвори й запиши словосполучення з прикметником ніжний та поданими іменниками: голос, мова, руки, слово.
• 3 одним зі словосполучень склади речення.


Ніжний голос, ніжна мова, ніжні руки, ніжне слово.
Ніжне слово лікує душу.


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик