Повторення вивченого про слово гдз 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020 | сторінка 141-142


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Повторення вивченого про слово" з української мови авторів Чабайовська Омельченко на сторінках 141-142

 1. Прочитай оповідання. Подумай, про що в ньому буде розповідатися.
• Склади асоціативний кущ зі словом травень.


Травень:
• пахощі квітів
• тепло
• свята
• пташки
• виводять пташенят
• квітнуть дерева


 2. Випиши з тексту по два словосполучення, у яких слова вжиті в прямому і переносному значенні.


Славлять весну дрозди; піднімаються хліба – переносне значення.
Закувала зозуля; темна хмара – пряме значення.


 3. Спиши. Підкресли зеленим олівцем слова, вжиті в прямому значенні, а червоним – у переносному.
Вітер з гаєм розмовляє,
Шепче з осокою,
Пливе човен по Дунаю
Один за водою.
Тарас Шевченко
• Обведи слова, у яких три приголосних і три голосних звуки. Поясни їх правопис.
• Підкресли слова, у яких букв менше, ніж звуків.


Вітер з гаєм розмовляє,
Шепче з осокою,
Пливе човен по Дунаю
Один за водою.


 4. Прочитай у тексті «Найвеселіший місяць» виділені слова. Які з них багатозначні, а які омоніми? Чому ти так думаєш?


Багатозначні: голівка, шапочці, парашутики.
Омоніми: місяць.


 5. До поданих фразеологізмів добери синонімічні або антонімічні. Запиши їх парами.
Зарубати на носі. Як кіт з собакою. Перебиватися з хліба на воду. Хоч греблю гати.
Довідка. Намотати на вус; сила-силенна; водою не розлити; як сир у маслі.


Зарубати на носі – намотати на вус.
Як кіт з собакою – водою не розлити.
Перебиватися з хліба на воду - як сир у маслі.
Хоч греблю гати – сила-силенна.


 6. Знайди в словнику п'ять синонімів і п'ять антонімів до слів, які починаються на букву К.
• Підкресли букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки.


Казати – говорити, розмовляти, балакати, теревенити; мовчати.
Колишній – попередній, ранішній; сучасний.
Корисний – цілющий, придатний, вадливий; шкідливий.
Кривий – кульгавий, шкандибайло; рівний.
Купувати – набу́ти, накупи́ти, накупля́ти, скупи́ти, придбати; продавати.


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик