Повторення вивченого про будову слова гдз 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020 | сторінка 143-144


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Повторення вивченого про будову слова" з української мови авторів Чабайовська Омельченко на сторінках 143-144

 1. Прочитай виразно вірш.
• Склади сенкан зі словом мама.


Мама
Люба, щира
Пестить , любе, навчає
Завжди буде щиро любити
Ненька.


 2. Випиши з вірша слова, які за будовою відповідають схемам.
• Підкресли букви, які позначають глухі приголосні звуки.


Мат[и], дитин[и].


 3. Спиши вірш. Встав пропущені букви. Поясни правопис слів.
Н•беса прозорі,
Мов гл•бінь ріки.
Падають, як зорі,
З явора л•стки.
Дмитро Павличко
• Підкресли порівняння.


Небеса прозорі,
Мов глибінь ріки.
Падають, як зорі,
З явора листки.


 4. Спиши вірш. Виділені слова проаналізуй за будовою.
Лісова колиска
Стежка, озеро, стіжок –
Все у падолисті,
І в гніздечку для пташок
Задрімав сухий листок,
Наче у колисці.
Вадим Скомаровський
• Добери й запиши до виділених слів по два спільнокореневих слова.
• До підкресленого слова підбери перевірне. Постав наголос.


Лісова колиска
Стежк[а], озеро, стіжок –
Все у падолисті,
І в гніздечк[у] для пташок
Задрімав сухий листок[ ],
Наче у колисці.
• Стежка – стежечка, стежиночка.
Гніздечку – гніздо, гніздуватися.
Листок – листівка, листопад.
• Озеро – озе́ра.


 5. Запиши слова з префіксом з- або о.
..планувати, ..шити, ..мішати, ..худнути, ..цідити, ..комбінувати, ..фотографувати, ..в'язати, ..темніти, ..мужніти.
• Перевір, чи правильно ти написав/написала слова з префіксами.


Спланувати, сшити, змішати, схуднути, зцідити, скомбінувати, сфотографувати, зв’язати, стемніти, змужніти.


 6. Спиши слова, розкриваючи дужки.
(Без)білетний, (за)йти, (під)водний, (з)книжки, (у)морі, (під)горою, (без)кордонів, (у)війти, (з)найти, (за)столом.
• Проаналізуй за будовою чотирискладове слово.


Безбілетн[ий], зайти, підводний, з книжки, у морі, під горою, без кордонів, увійти, знайти, за столом.


 7. Встав пропущені букви і запиши слова за алфавітом.
Д..путат, хв.лина, в..лос..пед, оч..рет, д..ректор, сантиметр, с.кунда, д..циметр, пш..ниця, во..зал, президент, ап.льсин, кол..ктив, п..ріг, ас..альт, кор..дор, абр..кос, кр..ниця, ап..тит.
• Підкресли двоскладові слова.


Абрикос, апельсин, апетит, асфальт, велосипед, вокзал, дециметр, депутат, директор, колектив,коридор, криниця, очерет, президент, пшениця, сантиметр, секунда, хвилина.


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик