Позначення м’якості приголосних на письмі буквою ь гдз 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020 | сторінка 36-37


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Позначення м’якості приголосних на письмі буквою ь" з української мови авторів Чабайовська Омельченко на сторінках 36-37

 2. Випиши з тексту слова з ь. Підкресли букви, які позначають м'які приголосні звуки.


Маленька, всьому, маленькі, вузькі, тільки.


 3. Встав пропущені букви я, ю, є, і, ь. Вимов усі звуки в цих словах.
Д..тел, за..ц.., учител.., сал..т, Бат..к..вщина, т..л..пан, мал.., т..сто, ін..й, в..тер.
• Зроби звуко-буквений аналіз виділеного слова.


Дятел, заєць, учитель, салют, Батьківщина, тюльпан, маля, тісто, іній, вітер.
• Батьківщина
[бат`к`івшчина]
гол. [а і и а]
пр. [б т`к`в ш ч н]
пр. дзв. [б в н]
пр. гл. [т`к`ш ч]


 4. Випиши слова, які не можна перенести.
Сіль, дружба, хвоя, олія, метро, мрії, ґедзь, ліс.
• Підкресли букви, які позначають м'які приголосні звуки.


Сіль, хвоя, олія, мрії, ґедзь, ліс.


 5. Розглянь звукові моделі слів. Випиши слова, які відповідають першій звуковій моделі, у першу колонку, другій – у другу, а третій – у третю.
Льон, шовк, дзьоб, тінь, дощ, кущ, кінь, йод, лінь.


Кущ   дзьоб  кінь
шовк  йод     тінь
дощ   льон   лінь


 6. Прочитай прислів'я. Яке з них передає зміст казки?
Веселий гіст.. – дому радіст.. .
Вірний приятел.. – то найбільший скарб.
Мален..ка праця краща за велике безділля.
• Спиши прислів'я, вставляючи пропущені букви.
• Підкресли літери, які позначають м'які приголосні звуки.


Веселий гість – дому радість.
Вірний приятель – то найбільший скарб.
Маленька праця краща за велике безділля.


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик