Багатозначність слів гдз 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020 | сторінка 49-50


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Багатозначність слів" з української мови авторів Чабайовська Омельченко на сторінках 49-50

 3. Склади речення з іменниками, щоб показати їх багатозначність. Запиши.
Земля, крила, ніс.
• Підкресли багатозначні слова.


Ми живемо на планеті Земля.
Я люблю Україну, бо це моя рідна земля.
У землі живуть багато різних тваринок.
На землі ми вирощуємо овочі.
У літака великі та стальні крила.
Мої рідні - мої крила, вони моя підтримка.
У орла величезний розмах крил.
Ніс у Миколки маленький і кирпатий.
Сашко ніс красивий букет букет.
Ніс корабля пофарбили в синій колір.


 4. Випиши з кожної групи слів те сполучення слів, у якому багатозначне слово вжите в переносному значенні.
Пливе думка – пливе корабель. М'яка рукавичка – м'який характер. Зерно жита – зерно істини. Ллється пісня – ллється вода. Вершина знань – вершина гори. Сяє обличчя – сяє сонце.
• Склади речення з одним виписаним словосполученням.


Пливе думка; м’який характер; зерно істини; ллється пісня; вершина знань; сяє обличчя.
У моєї подружки Варвари м’який характер.


 5. Встав пропущені букви. Запиши слова, поясни їх написання. Склади і запиши речення з багатозначним словом.
Вд..чний, тр..вога, д..ректор, г..лова, м..нулий, ч..ремха, гр..міти, кор..дор, м..лосердний.


Вдячний, тривога, директор, голова, минулий, черемха, гриміти, коридор, милосердний.
• Хліб – усьому голова.
У бабусі боліла голова.
Голова нашого села – порядна та чесна людина.
Нумерація вагонів із голови потягу.


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик