Синоніми. Антоніми гдз 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020 | сторінка 59-61


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Синоніми. Антоніми" з української мови авторів Чабайовська Омельченко на сторінках 59-61

 2. Випиши з оповідання синоніми.


Мандрує, подорожує.


 4. До слів лелека, горизонт, рухливий, йти добери й запиши синоніми. Скористайся відповідним словником.
• До яких із цих слів не можна підібрати антонім?
• Придумай і запиши речення з виділеним словом.


Лелека – чорногуз, бусько, бусел.
Горизонт – обрій, небозвід, небосхил, крайнебо, круговид, кругозір, кругогляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, небокрай, овид.
Рухливий – жвавий, швидкий, непосидючий, динамічний, моторний.
Йти – ходити, крокувати, ступати, прямувати, рушати, простувати, чимчикувати, тупати, бродити, блукати, брести, плентатись, волоктись, чвалати.
• За горизонтом виднілось рідне село.


 5. Доповни прислів'я і приказки антонімами (скористайся відповідним словником). Поясни, як ти розумієш їх значення.
Ситий ... не розуміє. Не було б щастя, так ... помогло. М'яко стелить, та ... спати. З великої хмари ... дощ буває.
• Підкресли слова, у яких звуків більше, ніж букв.
• Випиши двоскладове слово, у якому 6 звуків, 5 букв і всі приголосні глухі. Познач у слові основу та закінчення.


Ситий голодного не розуміє. Не було б щастя, так нещастя помогло.
М’яко стелить, та твердо спати. З великої хмари малий дощ буває.
• Щаст[я].


 6. До виділених слів підбери із дужок близькі за значенням.
Настала (прийшла, прилинула) осінь. Відлетіли у теплі краї лелеки (чорногузи, бусли). Білочка (вивірка, білиця) готується до зими.
• Підкресли слова, які не можна перенести з рядка в рядок.


Настала – прийшла осінь.
Відлетіли у теплі краї лелеки – чорногузи.
Білочка – вивірка, готується до зими.


 7. Прочитай текст. Заміни виділені слова антонімами. Запиши. Поміркуй, як антоніми змінили текст.
Закінчився урок. Школярі вийшли з класу. У коридорі стало шумно. Діти і вчителі відпочивають.
• Підкресли двоскладові слова. Постав наголос.


Розпочався урок. Школярі зайшли́ в клас. У коридорі ста́ло ти́хо. Ді́ти і вчителі працюють.


☑ 8. Знайди в словнику п'ять синонімів і п'ять антонімів до слів, які починаються на букву В.
• Придумай цікаву історію, використовуючи якнайбільше виписаних слів.


Велетень – гігант, верзила, богатир.
Ви́бачити – ви́правдати, оправда́ти, ви́правити, усправедли́вити, опра́вити, ви́городити, ви́білити, обіли́ти.
Вимовляти – повто́рювати, сказа́ти, торохті́ти, бурмотіти, верзти.
Витрачати – розтрачувати, гайнувати, тринькати.
Вітер – буревій, суховій, легіт, бриз,вітровій.
Велетень – карлик.
Ви́бачити – покарати.
Вимовляти – мовчати.
Витрачати – економити
Вітер – безвiтря, затишшя, штиль.


☑ 9. Випиши синоніми до слова говорити.


Говорити – балакати, розмовляти, казати, промовляти, теревені правити, кричати, вести мову.


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик