Корінь слова. Спільнокореневі слова гдз 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020 | сторінка 71-73


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Корінь слова. Спільнокореневі слова" з української мови авторів Чабайовська Омельченко на сторінках 71-73

 2. Випиши з тексту Ірини Порхун «Книги – це знання» спільнокореневі слова та різні їх форми у дві колонки. Виділи в них основу та закінчення.
• Поясни, чим споріднені слова відрізняються від форм одного й того ж слова.


пам'ять[ ]
запам'ят[ати]

книг[и]
книг[а]
книг[ ]
книжок[ ]


 3. Утвори та запиши нові форми слів за допомогою закінчення.
Мак, гриб, кущ, плащ, ручка, зірка.
• Зі словами, у яких більше звуків, ніж букв, склади речення.


Мак – мак[и], мак[ом], мак[а];
гриб – гриб[и], гриб[ами], гриб[а];
кущ – кущ[а], кущ[ем], кущ[у];
плащ – плащ[і], плащ[а], плащ[ем];
ручк[а] – ручк[и], ручк[ою];
зірк[а] – зірк[и], зірк[ою].
• Під кущем ліщини сховався маленький їжачок.
Наталка вдягла плащ і пішла гуляти під дощем.


 4. Випиши виділені слова. Познач у них спільну частину – корінь. Поміркуй, чи є ці слова спорідненими.
На узліссі виріс маленький дубок.
На Печерську, недалеко від Лаври, стоїть 25-метровий «віковий» дуб, якому близько 200 років.
У нашій кімнаті стоїть дубова шафа.
• Запиши різні форми слова дуб.
• Випиши трискладові слова. Поділи їх для переносу.


Дубок, дуб, дубова.
Дуб, дуба, дубі, дубові, дубом, дуби.
Уз – лі – ссі, уз – ліс – сі;
ма – лень – кий, ма – ле – нький;
Пе – черсь – ку, Пе – че – рську;
ві – ко – вий;
кім – на – ті, кі – мна – ті;
ду – бо – ва.
* червоним кольором позначимо корінь слова


 5. Прочитай. Спочатку випиши різні форми слова, а потім споріднені слова.
Думка, буряковий, думки, буряк, думкою, думку, бурячок, думці.
• Склади і запиши речення з двома словами.


Думка, думки, думкою, думку, думці.
Буряковий, буряк, бурячок.
• Думка моїх рідних для мене є важливою.
В цьому році на городі вродив солодкий буряк.


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик