Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в корені, що перевіряються наголосом гдз 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020 | сторінка 76-77


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в корені, що перевіряються наголосом" з української мови авторів Чабайовська Омельченко на сторінках 76-77

 2. Випиши з тексту парами слова з ненаголошеними [е], [и] в корені, що перевіряються наголосом. Підкресли букви, що позначають ненаголошені звуки [е], [и].
• Досліди, як вимовляємо звуки в ненаголошених складах. А як у наголошених? Що необхідно зробити, щоб правильно написати слова із ненаголошеними голосними [е], [и]?
Перевір свій висновок за поданим правилом.


Зима – зими; весна – весни; медовий – мед; вишневий – вишня; село – села.


 3. До кожного слова з верхнього рядка добери слово з нижнього. Запиши утворені пари слів.
Ч•сло з•рно п•ро   пл•че
плечі  пера  числа зерна
• Постав наголоси. Назви у словах наголошений склад. Як вимовляють голосні звуки в наголошених і ненаголошених складах?


Число́ – чи́сла; зерно́ – зе́рна; перо́ – пе́ра; плече́ – пле́чі.


 4. Спиши слова, вставляючи букви е чи и. Добери до них перевірні.
3•мля, в•ликий, кр•по, кр•ве, ш•рокий, кл•котіти, ш•потіти, п•карня, бл•щати.
• У словах постав наголос та познач корінь.


Земля́ – зе́млі;
вели́кий – ве́лич;
крило́ – кри́ла;
криве́ – кри́во;
широ́кий – ши́роко;
клекоті́ти – кле́кіт;
шепоті́ти – ше́піт;
пека́рня – пе́кар;
блища́ти – бли́ск.
* червоним кольором позначимо корінь слова.


 5. Зміни і запиши словосполучення. Постав наголос.
Зразок. Зимові розваги – холодні зими.
Материнська любов – ...
кленові дошки – ...
вербові котики – ...
лебедине крило – ...
• Підкресли омоніми зеленим олівцем, а багатозначні слова – синім.


Матери́нська любов – любов до матері;
Вербо́ві котикикотики на ве́рбах;
Клено́ві дошки – дошки із кле́на;
Лебеди́не крилокрило ле́бедя.


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик