Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в корені, що перевіряються наголосом гдз 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020 | сторінка 78-79


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в корені, що перевіряються наголосом" з української мови авторів Чабайовська Омельченко на сторінках 78-79

 2. Спиши речення, замість крапок устав пропущені букви. Постав наголос.
Довгими з•мовими в•чорами мама розказувала мені казки. В•сокі д•рева росли над дорогою. Бл•скуча нам•стинка закотилася за д•ван.
• До якого слова не можна підібрати перевірне? Як перевіряють такі слова?


Довгими зимовими вечорами мама розказувала мені казки. Високі дерева росли над дорогою. Блискуча намистинка закотилася за диван.
• Диван. Перевіряють за словником.


 3. Прочитай слова. Перевір правильність написання слів із ненаголошеними голосними.
Весло, медок, озеро, водичка.
• Запиши слова парами. Постав наголоси.


Весло́ – ве́сла, медо́к – ме́д, о́зеро – озе́ра, води́чка – во́ди.


 4. Запиши назви малюнків. Підкресли трискладові слова.
• 3 перших букв кожного слова склади і запиши нове слово. Підбери і запиши перевірне слово. Склади з ним речення.


Світлофор, екскаватор, самокат, тролейбус, ролики, автобус.
Сестра́ – се́стри.
• Старша сестра Марійка завжди допомагає мені з уроками.


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик