Добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними [е], [и] гдз 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020 | сторінка 80-81


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними [е], [и]" з української мови авторів Чабайовська Омельченко на сторінках 80-81

 2. Випиши з тексту слова з ненаголошеними [е], [и]. Добери до них спільнокореневі або зміни для перевірки написання слів.


Лежить – лежачи; пече – пекар; писати – писар; перо – пе́ра; береже - бережно, обере́г.


 3. До слів з двома ненаголошеними голосними добери перевірні. Запиши.
Зразок. Веселити – весело, веселий.
Березняк, дерев'яний, зеленіти, шелестіти.
• Поділи рисками слова для переносу.


Березняк – бе́ – ре – зень, бе – ре́ – за;
дерев’яний – де́ – ре – во, де – ре́ - ва;
зеленіти – зе́ – лень, зе – ле́ – ний;
шелестіти – ше́ – лест, ше – ше – лес – ну – ти.


 4. Прочитай слова. Склади речення і запиши їх, вставляючи пропущені букви.
Мама, сл•вовий, зварила, компот, смачний. Тато, п•карні, у, працює. Сергійко, на, Тарасик, і, р•боловлю, ходили. Ц•ляний, з, видно, дороги, будинок, було.
• Добери синоніми до слів працює, будинок.


Мама зварила смачний сливовий компот.
Тато працює у пекарні.
Сергійко і Тарасик на риболовлю ходили.
Цегляний будинок було видно з дороги.
• Працює – трудиться, робить, творить.
Будинок – хата, будівля, оселя, палац, дім.


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик