Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в корені, що не перевіряються наголосом гдз 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в корені, що не перевіряються наголосом" з української мови авторів Чабайовська Омельченко на сторінках 84-86


2. Випиши з тексту виділені слова. Постав наголоси. Чи можна в цих словах перевірити ненаголошені [е], [и] за допомогою наголосу? То як перевірити правопис цих слів?


Дитя́чий, персона́жа.


3. Розглянь малюнки. Запиши назви зображених предметів. За потреби користуйся орфографічним словником.
• У кожному слові підкресли останню букву – прочитай і запиши слово. Зроби звуко-буквений аналіз утвореного слова.Метро, ірис, ножиці, диван, ведмідь.
Осінь
[ос`ін`]
гол. [о і]
пр. [с`н`]
пр. дзв. [н`]
пр. гл. [с`]
пр. гл. –4. Спиши слова. Встав пропущені букви. Перевір за орфографічним словником правильність їх написання.
Тр•вога, оч•рет, пр•дмет, пр•з•дент, н•діля, л•генда, д•ктант, ч•кати, м•нулий, м•лодія, г•рой, к•шеня, пон•ділок.
• Поділи слова на склади.
• Зроби звуко-буквений аналіз виділеного слова.Три – во - га, о – че - рет, пре - дмет, пре – зи - дент, не – ді - ля, ле – ген -да, дик - тант, че – ка - ти, ми – ну - лий, ме – ло - дія, ге - рой, ко – ше - ня, по – не – ді - лок.
Мелодія
[мелод`ійа]
гол. [е о і а]
пр. [млд`й]
пр. дзв. [млд`й]


 5. З підручника «Українська мова та читання» випиши три речення зі словниковими словами.Соковите яблуко апетитно захрумтіло у Михайликовому роті.
В кишені хлопця можна було знайти багато непотребу.
Вода в криниці була дуже холодна та смачна.


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик