Написання частки не з дієсловами гдз 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020 | сторінка 89-90


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Написання частки не з дієсловами" з української мови авторів Чабайовська Омельченко на сторінках 89-90

 1. Прочитай заголовок казки. Подумай, про що в ній буде розповідатися.
• Чому дівчинку назвали Червоною Шапочкою?
• До кого вона йшла?
• Кого зустріла Червона Шапочка по дорозі до бабусі? Прочитай.
Склади асоціативний кущ зі словом казка.


бабуся            добро
початок           зло
кінець   казка народ
тварини          герої


 2. Випиши з тексту виділені дієслова.
• Досліди, як їх пишуть з не. Перевір свій висновок із поданим правилом.


Не бачив, не наважився.


 3. Відгадай загадки. Спиши, розкриваючи дужки.
✔ У вогні (не) горить, у воді (не) тоне.
✔ По полю ходить, зерно молотить,
жне й косить, хліба (не) просить.
✔ Тече, тече — (не) витече,
біжить, біжить — (не) вибіжить.
✔ Ніде (не) купиш, на вагах (не) зважиш,
сам здобуваєш, у комору складаєш.
• Підкресли дієслова з не. Поясни їх написання.✔ У вогні не горить, у воді не тоне. (Правда).
✔ По полю ходить, зерно молотить, жне й косить, хліба не просить. (Комбайн).
✔ Тече, тече – не витече, біжить, біжить – не вибіжить. (Річка)
✔ Ніде не купиш, на вагах не зважиш, сам здобуваєш, у комору складаєш. (Знання).


 4. Додай слова і прочитай прислів'я. Поясни, як ти їх розумієш. Запиши.
5В+1Б+2В+4А+1Б+ЗБ =
1Б+2А+1Б+ЗВ+5Б+4Б+5А =
2Б+1Б+1В+ЗА+1А+1Б+4В =
• Поясни правопис не з дієсловами. Визнач час дієслів. Надпиши.


Хто не працює (теп. ч.) , той не їсть (теп. ч.).
Не хитруй (майб. ч.), не мудруй (майб. ч.) , чесно працюй (майб. ч.).
Краще не обіцяти (неозн. ф.), як не здержати (неон. ф.).


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик