Правопис префіксів і однозвучних слів гдз 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020 | сторінка 97


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Правопис префіксів і однозвучних слів" з української мови авторів Чабайовська Омельченко на сторінках 97-99

2. Випиши з казки виділені речення. Підкресли прийменники, познач префікси, поясни їх написання. Що ти помітив / помітила?


Це дозволить налагодити надійний зв’язок із мешканцями сусіднього лісу, а також із товаришами та родичами, які перебувають на великій відстані.
Лисичка-модниця за допомогою поштового каталогу замовила собі вишукане вбрання, а Вовчик – сучасний комп’ютер.


3. Спиши словосполучення, визнач префікси в словах.
Відрізати від краю – відрізаний; без людей – безлюдний; намалювати на малюнку – намальований; дописати до крапки – дописаний.
• Підкресли слова, які пишуть окремо.


Відрізати від краю – відрізаний;
без людей – безлюдний;
намалювати на малюнку – намальований;
дописати до крапки – дописаний.


4. Спиши, розкриваючи дужки. Поясни написання префіксів і прийменників.
(По) стрибала (по) доріжці.
(До) їхати (до) зупинки.
(На) креслити (на) папері.
(За) йшов (за) будинок.
(Від) клеїти (від) паперу.
(Під) мести (під) партою.
• Добери антоніми до виділених слів. Запиши словосполучення з антонімами. Чи змінилися префікси й прийменники?Пострибала по доріжці.
Доїхати до зупинки.
Накреслити на папері.
Зайшов за будинок.
Відклеїти від паперу.
Підмести під партою.
• Зайшов за будинок – вийшов із-за будинку.
Відклеїти від паперу – наклеїти на папір.


 5. Спиши фразеологізми, добираючи їх значення з довідки.
Заткнути за пояс. Зачепити за живе. Збитися з ніг. Задирати носа. Замилювати очі.
Довідка: виявити перевагу; торкнутися найболючішого; стомитися; пишатися; обманювати.
• Підкресли прийменники, а префікси познач.


Заткнути за пояс – виявити перевагу.
Зачепити за живе – торкнутися найболючішого.
Збитися з ніг – стомитися.
Задирати носа – пишатися.
Замилювати очі - обманювати.


☑ 6. Утвори слова та словосполучення за допомогою префіксів і прийменників. • Запиши.Склади речення з одним із утворених словосполучень.


Добіг до класу. Забіг за клас.
Сашко ледве встиг добігти до класу перш ніж зайшов учитель.


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик