Розрізняємо частини мови гдз 3 клас українська мова Іщенко 2020 | сторінка 20-21


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Розрізняємо частини мови" з української мови автора Іщенко на сторінках 20-21:


✅ 1. Виберіть завдання. Подивіться уважно на ваш клас – учнів і приміщення.
А. Доберіть іменники (хто?, що?), які позначають людей, речі, шкільні предмети, види робіт, настрій. Запишіть свій приклад для кожної групи слів.
Учениця, Інна, ...
Фізкультура, ...
Стіл, стілець, ...
Задача, ...
Радість, ...
Б. Запишіть прикметники (який?, яка?, яке?, які?), що описують вас та предмети навколо (форму, колір, настрій, матеріал тощо).
В. Запишіть дієслова (що робить?, що роблять?, що робив?, що буде робити? та ін.), які називають дії предметів у класі.


А. Учениця, Інна, Сашко, вчитель.
Фізкультура, математика, англійська мова.
Стіл, стілець, парта, дошка.
Задача, диктант, приклади.
Радість, сум, здивування.
Б. Прямокутний, білий, веселі, скляне, дерев’яний.
В. Стоїть, висить, навчаються, пишуть, читають, відповідав, малюватиме.


✅ 2. Спишіть речення. Усно поставте питання до кожного слова. Обведіть слова, до яких не можна поставити питання.
Діти ходили в природничий музей і парк.
□ Підкресліть підмет і присудок.


Діти ходили в природничий музей і парк.


✅ 4. Прочитайте. Уявіть себе в школі, про яку йдеться у вірші. Опишіть свої відчуття.
Сільська школа
Діти
у сільській школі,
занесеній снігом,
сидять у затишному класі –
поховалися, як «у» в «ю».
Василь Голобородько
□ Наведіть приклади слів, у яких «поховалося» «у» в «ю».
□ Виберіть завдання.
A. Випишіть із вірша іменник, прикметник, дієслово.
Б. Утворіть і запишіть спільнокореневі прикметники до слів школа, клас.
B. Утворіть і запишіть спільнокореневі іменник, прикметник і дієслово до слова сніг.


А. Діти, сільській, сидіть.
Б. Школа, школяр, шкільний, пришкільний.
Клас, однокласник, класний.
В. Сніг, сніжок, сніжний, засніжило.


✅ 5. Прочитайте ще два вірші Василя Голобородька. Чим вони відрізняються від більшості віршів, які ви читали?
□ Спишіть вірш «По ягоди». Знайдіть у ньому іменники і дієслова, надпишіть над ними /м. та д.
□ Випишіть два іменники, доберіть до них прикметники.
□ Підкресліть букви, що позначають м'який подовжений приголосний звук.
□ До слів гребінцем, розчешу доберіть перевірні слова.
□ Слово розчешу розберіть за будовою.


По ягоди (ім.)
Траво (ім.), траво (ім.),
я тобі гребінцем (ім.)
волосся (ім.) розчешу (д.),
а ти мені за те
ягідку (ім.) дай (д.)!
□ Волосся русяве, ягідку червону.
□ Волосся.
□ Гребінцем – гре́бінь, розчешу – приче́ше.
Розчеш[у], корінь -чеш- ( причешу), префікс роз-.


✅ 6. Спишіть вірш «Осіннє дерево».
Знайдіть у ньому іменники, прикметники і дієслова, надпишіть над ними ім., пр. та д. Службові слова обведіть.
□ До слова дереві доберіть перевірне слово.
□ Намалюйте ілюстрацію до вірша.


Осіннє (пр.) дерево (ім.)
Тепер
у зайця (ім.) більше вух (ім.),
ніж листя (ім.)
на осінньому (пр.) дереві (ім.).
□ Дереві – дере́ва.


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик