Дізнаємося про спосіб множення і ділення на 25 гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 122

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінці 122


 1. Прокоментуй розв'язання, виконані Олею.
6 • 50 = 6 • 100 : 2 = 600 : 2 = 300
300 : 50 = 300 : 100 • 2 = 3 • 2 = 6
Андрій вважає, що можна міркувати так само, щоб виконати множення і ділення на 25. Чи можна погодитись із хлопчиком?
6 • 25 = 6 • 100 : 4 = 600 : 4 = 150
300: 25 = 300 : 100 • 4 = 3 • 4 = 12
Як помножити число на 25? Як поділити число на 25?


Щоб помножити число на 15, можна спочатку помножити це число на 100, а потім добуток поділити на 4.
Щоб поділити число на 15, можна спочатку це число поділити на 100, а потім отриману частку помножити на 4.


☑ 2. Знайди значення виразів, застосувавши раціональний спосіб множення і ділення на 25.
8 • 25    400 : 25 25 • 5    1000 : 25
100 : 25 9 • 25    500 : 25 25 • 7
Тетяна вважає, що в ході множення 8 на 25 раціональніше міркувати так:
8 • 25 = 8 • 100 : 4 = (8 : 4) • 100 = 2 • 100 = 200
Чи можна погодитись із дівчинкою? Чому?
Зроби висновок про те, як зручніше множити на 25
число, яке ділиться націло на 4.


8 • 25 = 8 • 100 : 4 = (8 : 4) • 100 = 2 • 100 = 200
100 : 25 = 100 : 100 • 4 = 1 • 4 = 4
400 : 25 = 400 : 100 • 4 = 4 • 4 = 16
9 • 25 = 9 • 100 : 4 = 900 : 4 = 225
25 • 5 = 5 • 100 : 4 = 500 : 4 = 125
500 : 25 = 500 : 100 • 4 = 5 • 4 = 20
1000 : 25 = 1000 : 100 • 4 = 10 • 4 = 40
25 • 7 = 7 : 100 : 4 = 700 : 4 = 175


☑ 3. Виконай множення і ділення на 5; 25; 50.
900 : 25 4 • 25 800 : 25 64 • 5 710 : 5 300 : 50
9 • 50 230 : 25 4 • 50 700 : 50 5 • 25 7 • 25

16 • 25 700 : 25 12 • 25 8 • 25 900 : 25 600 : 25
300 : 25 27 • 5 800 : 50 600 : 5 8 • 25 16 • 25


900 : 25 = 900 : 100 • 4 = 9 • 4 = 36
9 • 50 = 9 • 100 : 2 = 900 : 2 = 450
4 • 25 = 4 • 100 : 4 = 400 : 4 = 100
230 : 25 - не ділиться!
800 : 25 = 800 : 100 • 4 = 8 • 4 = 32
4 • 50 = 4 • 100 : 2 = 400 : 2 = 200
64 • 5 = 64 • 10 : 2 = 640 : 2 = 320
700 : 50 = 700 : 100 • 2 = 7 • 2 = 14
710 : 5 = 710 : 10 • 2 = 71 • 2 = 142
5 • 25 = 5 • 100 : 4 = 500 : 4 = 125
300 : 50 = 300 : 100 • 2 = 3 • 2 = 6
7 • 25 = 7 • 100 : 4 = 700 : 4 = 175
16 • 25 = 16 • 100 : 4 = 1600 : 4 = 400
300 : 25 = 300 : 100 • 4 = 3 • 4 = 12
700 : 25 = 700 : 100 • 4 = 7 • 4 = 28
27 • 5 = 27 • 10 : 2 = 270 : 2 = 135
12 • 25 = 12 • 100 : 4 = 1200 : 4 = 300
800 : 50 = 800 : 100 • 2 = 8 • 2 = 16
8 • 25 = 8 • 100 : 4 = 800 : 4 = 200
600 : 5 = 600 : 10 • 2 = 60 • 2 = 120
900 : 25 = 900 : 100 • 4 = 9 • 4 = 36
8 • 25 = 8 • 100 : 4 = 800 : 4 = 200
600 : 25 = 600 : 100 • 4 = 6 • 4 = 24
16 • 25 = 16 • 100 : 4 = 1600 : 4 = 400


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик