Дізнаємося про спосіб множення і ділення на 5; 50 гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 119

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінці 119


 1. Розглянь кожний стовпчик. Перевір, чи правильно знайшли значення одного з виразів. Знайди значення іншого виразу у стовпчику, скориставшись залежністю значення добутку від зміни одного з множників; залежністю значення частки від зміни дільника.
Прокоментуй записи, подані нижче.
12 • 5 = 12 • 10 : 2 = 120 : 2 = 60
3 • 50 = 3 • 100 : 2 = 300 : 2 = 150
640 : 5 = 640 : 10 • 2 = 64 • 2 = 128
600 : 50 = 600 : 100 • 2 = 6 • 2 = 12


12 • 5 = 12 • 10 : 2 = 120 : 2 = 60
600 : 50 = 600 : 100 • 2 = 6 • 2 = 12
3 • 50 = 3 • 100 : 2 = 300 : 2 = 150


☑ 2. Обчисли раціональним способом із коментарем.
12 • 5 470 : 5   34 • 5  900 : 5
7 • 50 800 : 50 50 • 9 1000 : 50


12 • 5 = 12 • 10 : 2 = 120 : 2 = 60
7 • 50 = 7 • 100 : 2 = 700 : 2 = 350
470 : 5 = 470 : 10 • 2 = 47 • 2 = 94
800 : 50 = 800 : 100 • 2 = 8 • 2 = 16
34 • 5 = 34 • 10 : 2 = 340 : 2 = 170
50 • 9 = 9 • 100 : 2 = 900 : 2 = 450
900 : 5 = 900 : 10 • 2 = 90 • 2 = 180
1000 : 50 = 1000 : 100 • 2 = 10 • 2 = 20


☑ 3. Які способи ділення на двоцифрове число ти знаєш? Виконай ділення, якщо можливо – двома способами.
141 : 47
112 : 56
87 : 29
190 : 38


141 : 47 = 3
112 : 56 = 2
112 : (8 • 7) = (112 : 8) : 7 = 14 : 7 = 2
87 : 29 = 3
190 : 38 = 5


☑ 4. Розв'яжи рівняння.
с + 87 = 105
168 : 56 + 6 • b = 25 • 3
213 • 2 - (17 + у) = 126 : 14


с + 87 = 105
с = 105 - 87
с = 18
18 + 87 = 105
105 = 105

168 : 56 + 6 • b = 25 • 3
3 + 6 • b = 75
6 • b = 75 - 3
6 • b = 72
b = 72 : 6
b = 12
168 : 56 + 6 • 12 = 75
75 = 75

213 • 2 - (17 + у) = 126 : 14
426 - 17 - у = 9
409 - у = 9
у = 409 - 9
у = 400
213 • 2 - (17 + 400) = 9
9 = 9


☑ 5. Розв'яжи задачу.
За 3 години 3 лісники облаштували 36 мурашників, працюючи з однаковою продуктивністю. Скільки мурашників облаштував 1 лісник за 1 годину?
Склади і розв'яжи обернену задачу, щоб шуканим у ній було число 36.


За 3 год. 3 лісники - 36 м.
За 1 год. 1 лісник - ? м.
1) 36 : 3 = 12 (м.) - 1 лісник за 3 год.
2) 12 : 3 = 4 (м.)
Відповідь: 4 мурашника

Обернена задача
За 3 год. 3 лісники - ? м.
За 1 год. 1 лісник - 4 м.
1) 4 • 3 = 12 (м.) - 3 лісник за 1 год.
2) 12 • 3 = 36 (м.)
Відповідь: 36 мурашників


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик