Досліджуємо задачі на спільну роботу гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 114

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінці 114


 1. Прочитай задачу. Що ти знаєш про такі задачі? За яким планом їх розв'язують? Розв'яжи задачу. Склади та розв'яжи хоча б одну обернену задачу.
Щогодини Валерій фарбує 3 м паркану, а Віталій – 5 м. Скільки метрів паркану пофарбують хлопці за 4 години, працюючи разом?


Валерій за 1 год. - 3 м
Віталій за 1 год. - 5 м
Разом за 4 год. - ? м
1) 3 + 5 = 8 (м) - разом за 1 год.
2) 8 • 4 = 32 (м)
Відповідь: за 4 години разом пофарбують 32 м паркану

Обернена задача № 1
Валерій за 1 год. - 3 м
Віталій за 1 год. - 5 м
Разом за ? год. - 32 м
1) 3 + 5 = 8 (м) - за 1 год. разом
2) 32 : 8 = 4 (год.)
Відповідь: за 4 години пофарбують 32 м паркану разом


☑ 2. Знайди значення виразів за поданими схемами.
560 : 40
18 • 50
960 : 60
24 • 40


720 : 30 = (720 : 10) : 3 = 72 : 3 = 24
32 • 30 = (32 • 3) • 10 = 96 • 10 = 960
560 : 40 = (560 : 10) : 4 = 56 : 4 = 14
18 • 50 = (18 • 5) • 10 = 90 • 10 = 900
960 : 60 = (960 : 10) : 6 = 96 : 6 = 16
24 • 40 = (24 • 4) • 10 = 96 • 10 = 960


☑ 3. Знайди значення часток двома способами: послідовним діленням і добором. Який спосіб обчислення зручніший?
320 : 80
270 : 90
330 : 30
260 : 20


320 : 80 = (320 : 10) : 8 = 32 : 8 = 4
320 : 80 = 4, бо 4 • 80 = 320
270 : 90 = (270 : 10) : 9 = 27 : 9 = 3
270 : 90 = 3, бо 3 • 90 = 270
330 : 30 = (330 : 10) : 3 = 33 : 3 = 11
330 : 30 = 11, бо 11 • 30 = 330
260 : 20 = (260 : 10) : 2 = 26 : 2 = 13
260 : 20 = 13, бо 13 • 20 = 260
Зручніше розв'язувати способом послідовного ділення.


☑ 4. Виконай ділення на двоцифрове число способом добору.
91 : 13 57 : 19 98 : 14   95 : 19   72 : 36
68 : 17 65 : 13 76 : 19  153 : 17  152 : 19
84 : 12 92 : 23 204 : 34 282 : 47 208 : 52


91 : 13 = 7, бо 7 • 13 = 91
68 : 17 = 4, бо 4 • 17 = 68
84 : 12 = 7, бо 7 • 12 = 84
57 : 19 = 3, бо 3 • 19 = 57
65 : 13 = 5, бо 5 • 13 = 65
92 : 23 = 4, бо 4 • 23 = 92
98 : 14 = 7, бо 7 • 14 = 98
76 : 19 = 4, бо 4 • 19 = 76
204 : 34 = 6, бо 6 • 34 = 204
95 : 19 = 5, бо 5 • 19 = 95
153 : 17 = 9, бо 9 • 17 = 153
282 : 47 = 6, бо 6 • 47 = 282
72 : 36 = 2, бо 2 • 36 = 72
152 : 19 = 8, бо 8 • 19 = 152
208 : 52 = 4, бо 4 • 52 = 208


☑ 5. Подай числа 32, 567, 93, 28, 376 у вигляді суми розрядних доданків двома способами за зразком.
Зразок: 84 = 80 + 4; 84 = 8 • 10 + 4.


32 = 30 + 2,
32 = 3 • 10 + 2;
567 = 500 + 60 + 7,
567 = 5 • 100 + 6 • 10 + 7;
96 = 90 + 3,
93 = 9 • 10 + 3;
28 = 20 + 8,
28 = 2 • 10 + 8;
376 = 300 + 70 + 6,
376 = 3 • 100 + 7 • 10 + 6.


☑ 6. Виконай ділення з остачею, перевір результати.
65 : 9
61 : 7
340 : 80
57 : 10


65 : 9 = 7 (ост. 2) → 7 • 9 + 2 = 65
61 : 7 = 8 (ост. 5) → 8 • 7 + 5 = 61
340 : 80 = 4 (ост. 20) → 4 • 80 + 20 = 340
57 : 10 = 5 (ост. 7) → 5 • 10 + 7 = 57


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик