Вивчаємо правило ділення суми на число гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 90-91

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 90-91


 1. Виконай арифметичні дії.
67 + ((80 • 4 + 40) : 90) - 720 : 8 : 30 = □


67 + ((80 • 4 + 40) : 90) - 720 : 8 : 30 = 67 + 4 - 3 = 71 - 3 = 68


☑ 2. Знайди значення виразів різними способами.
(8 + 3) • 7
(30 + 4) • 6
9 • 4 + 8 • 4


(8 + 3) • 7 = 11 • 7 = (10 + 1) • 7 = 10 • 7 + 1 • 7 = 70 + 7 = 77
(8 + 3) • 7 = 8 • 7 + 3 • 7 = 56 + 21 = 77
(30 + 4) • 6 = 34 • 6 = 204
(30 + 4) • 6 = 30 • 6 + 4 • 6 = 180 + 24 = 204
9 • 4 + 8 • 4 = 36 + 32 = 68
9 • 4 + 8 • 4 = (9 + 8) • 4 = 17 • 4 = 68


☑ 3. Попрацюй із математичними матеріалами.
8 прямокутників і 4 трикутники розклали порівну у два ряди. Скільки фігур в одному ряді? Поясни міркування учня та учениці.


(8 + 4) : 2 = 8 : 2 + 4 : 2 = 4 + 2 = 6
8 : 2 + 4 : 2 = 4 + 2 = 6


☑ 4. Оціни, як учениця та учень розв'язали задачу.
У магазині склали однакові набори посуду. Для 3 наборів узяли 15 великих тарілок і 6 маленьких. Скільки всього тарілок у кожному наборі?
(15 + 6) : 3 = 7 (т.)
15 : 3 + 6 : 3 = 7 (т.)
Прокоментуй поданий нижче запис:
(15 + 6) : 3 = 15 : 3 + 6 : 3 = 7


Щоб розділити суму на число, відмінне від нуля, достатньо кожний доданок розділити на це число, а потім додати одержані частки:
(a + b) : c = a : c + b : c


☑ 5. Розв'яжи задачу кількома способами.
У похід пішли 8 хлопчиків і 10 дівчаток. На привалі вони розташувалися двома групами. У кожній групі хлопчиків і дівчаток було порівну. Скільки було дітей у кожній групі?


Пішли - 8 хл. і 10 дівч.
У 1 групі - ? діт., якщо хл. і дівч. однаково
1 спосіб:
1) 8 : 2 = 4 (хл.) - в одній групі
2) 10 : 2 = 5 (дівч.) - в одній групі
3) 4 + 5 = 9 (діт.)
2 спосіб:
(8 + 10) : 2 = 8 : 2 + 10 : 2 = 4 + 5 = 9 (діт.)
Відповідь: у кожній групі було 9 дітей


☑ 6. Чи можна стверджувати, що вирази в кожному стовпчику мають рівні значення? Доведи свою думку.


Вирази в кожному стовбчику мають рівні значення.


☑ 7. Заміни ділені сумою зручних доданків так, щоб кожний доданок ділився на дільник націло. Скористайся підказками.


38 : 2 = (18 + 20) : 2 = 18 : 2 + 20 : 2 = 9 + 10 = 19
57 : 3 = (30 + 27) : 3 = 30 : 3 + 27 : 3 = 10 + 9 = 19
56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 40 : 4 + 16 : 4 = 10 + 4 = 14
56 : 2 = (40 + 16) : 2 = 40 : 2 + 16 : 2 = 20 + 8 = 28
72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 60 : 6 + 12 : 6 = 10 + 2 = 12
96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 80 : 4 + 16 : 4 = 20 + 4 = 24
78 : 3 = (60 + 18) : 3 = 60 : 3 + 18 : 3 = 20 + 6 = 26
117 : 9 = (90 + 27) : 9 = 90 : 9 + 27 : 9 = 10 + 3 = 13


☑ 8. Знайди значення добутків.
26 • 4  48 • 2  135 • 5  324 • 3
79 • 9  56 • 8  348 • 2  175 • 5


26 • 4 = (20 + 6) • 4 = 20 • 4 + 6 • 4 = 80 + 24 = 104
79 • 9 = (70 + 9) • 9 = 70 • 9 + 9 • 9 = 630 + 81 = 711
48 • 2 = (40 + 8) • 2 = 40 • 2 + 8 • 2 = 80 + 16 = 96
56 • 8 = (50 + 6) • 8 = 50 • 8 + 6 • 8 = 400 + 48 = 448
135 • 5 = (100 + 30 + 5) • 5 = 500 + 150 + 25 = 675
348 • 2 = (300 + 40 + 8) • 2 = 600 + 80 + 16 = 696
324 • 3 = (300 + 20 + 4) • 3 = 900 + 60 + 12 = 972
175 • 5 = (100 + 70 + 5) • 5 = 500 + 350 + 25 = 875


☑ 9. Яку найбільшу кількість трикутників можна скласти з 11 однакових паличок?


1 трикутник - 3 палички
11 : 3 = 3 (ост. 2)
Відповідь: 3 трикутники


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик