Відкриваємо спосіб множення на 11; 101 гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 126

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінці 126


 1. Згадай відповідні правила та виконай обчислення.
5 • 100     56 : 1   670 : 10 1 • 45
460 : 460 43 • 10 0 : 456   700 : 100


5 • 100 = 500
460 : 460 = 1
56 : 1 = 56
43 • 10 = 430
670 : 10 = 67
0 : 456 = 0
1 • 45 = 45
700 : 100 = 7


☑ 2. Виконай множення з коментарем. Скористайся підказкою.
9 • 63 = 9 • (60 + 3) = 9 • 60 + 9 • 3= □ + □ = □
7 • 27, 9 • 18, 4 • 38, 2 • 344
Спробуй міркувати так само в таких випадках множення:
6 • 11, 13 • 11, 43 • 11, 75 • 11
Як можна міркувати, щоб помножити число на 11? Чи можна міркувати так само, щоб помножити число на 101? Виконай множення. Що цікаве можна помітити?
2 • 101, 7 • 101, 3 • 101, 8 • 101


7 • 27 = 7 • (20 + 7) = 7 • 20 + 7 • 7 = 140 + 49 = 189
9 • 18 = 9 • (10 + 8) = 9 • 10 + 9 • 8 = 90 + 72 = 162
4 • 38 = 4 • (30 + 8) = 4 • 30 + 4 • 8 = 120 + 32 = 152
2 • 344 = 2 • (300 + 400 + 4) = 2 • 300 + 2 • 40 + 2 • 4 = 600 + 80 + 8 = 688
6 • 11 = 6 • (10 + 1) = 6 • 10 + 6 • 1 = 60 + 6 = 66
13 • 11 = 13 • (10 + 1) = 13 • 10 + 13 • 1 = 130 + 13 = 143
43 • 11 = 43 • (10 + 1) = 43 • 10 + 43 • 1 = 430 + 43 = 473
75 • 11 = 75 • (10 + 1) = 75 • 10 + 75 • 1 = 750 + 75 = 825
2 • 101 = 2 • (100 + 1) = 2 • 100 + 2 • 1 = 200 + 2 = 202
7 • 101 = 7 • (100 + 1) = 7 • 100 + 7 • 1 = 700 + 7 = 707
3 • 101 = 3 • (100 + 1) = 3 • 100 + 3 • 1 = 300 + 3 = 303
8 • 101 = 8 • (100 + 1) = 8 • 100 + 8 • 1 = 800 + 8 = 808


☑ 3. Знайди значення виразів раціональним способом.
23 • 11   6 • 101   23 • 9    18 • 11    6 • 101
300 : 25 500 : 25 800 : 25 600 : 25 700 : 25
7 • 101   24 • 11   48 • 11   20 • 25   8 • 25
900 : 5   200 : 25 300 : 50 400 : 5   34 • 5


23 • 11 = 23 • (10 + 1) = 23 • 10 + 23 • 1 = 230 + 23 = 253
300 : 25 = 300 : 100 • 4 = 3 • 4 = 12
7 • 101 = 7 • (100 + 1) = 7 • 100 + 7 • 1 = 700 + 7 = 707
900 : 5 = 900 : 10 • 2 = 90 • 2 = 180
6 • 101 = 6 • (100 + 1) = 6 • 100 + 6 • 1 = 600 + 6 = 606
500 : 25 = 500 : 100 • 4 = 5 • 4 = 20
24 • 11 = 24 • (10 + 1) = 24 • 10 + 24 • 1 = 240 + 24 = 264
200 : 25 = 200 : 100 • 4 = 2 • 4 = 8
23 • 9 = 9 • (20 + 3) = 9 • 20 + 9 • 3 = 180 + 27 = 207
800 : 25 = 800 : 100 • 4 = 8 • 4 = 32
48 • 11 = 48 • (10 + 1) = 48 • 10 + 48 • 1 = 480 + 48 = 528
300 : 50 = 300 : 100 • 2 = 3 • 2 = 6
18 • 11 = 18 • (10 + 1) = 18 • 10 + 18 • 1 = 180 + 18 = 198
600 : 25 = 600 : 100 • 4 = 6 • 4 = 24
20 • 25 = 20 • 100 : 4 = 2000 : 4 = 500
400 : 5 = 400 : 10 • 2 = 40 • 2 = 80
6 • 101 = 6 • (100 + 1) = 6 • 100 + 6 • 1 = 600 + 6 = 606
700 : 25 = 700 : 100 • 4 = 7 • 4 = 28
8 • 25 = 8 • 100 : 4 = 800 : 4 = 200
34 • 5 = 34 • 10 : 2 = 340 : 2 = 170


☑ 4. Розв'яжи нерівності.
123 + а > 308
75 - b < 47
6 • х > 24
18 : k < 9


123 + а > 308
123 + а > 308
а = 308 - 123
а = 185
Відповідь: 186, 187, 188

75 - b < 47
75 - b = 47
b = 75 - 47
b = 28
Відповідь: 29, 30, 31, 32

6 • х > 24
6 • х = 24
х = 24 : 6
х = 4
Відповідь: 5, 6, 7, 8, 9

18 : k < 9
18 : k = 9
k = 18 : 9
k = 2
Відповідь: 3, 6, 9, 18


☑ 5. Розв'яжи задачу.
Потяг складається з 18 вагонів. Олеся їде у вагоні № 7, якщо рахувати від голови потяга. Скільки вагонів попереду та скільки вагонів позаду вагона № 7?


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Відповідь: попереду 7 вагонів, 6 вагонів, а позаду - 11 вагонів


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик