Вивчаємо взаємозв'язок між величинами гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 106-107

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 106-107


 1. Виконай арифметичні дії.
((54 : 9 • 7) - (5 • 4 : 10 • 1)) : 8 • 7 = □
(14 + (12 : 6 • 8) - 45 : 5 • 3)) • 8 : 4 = □


        42                   2
((54 : 9 • 7) - (5 • 4 : 10 • 1)) : 8 • 7 = 35
            30                   27
(14 + (12 : 6 • 8) - 45 : 5 • 3)) • 8 : 4 = 6


☑ 2. Добери опорну схему до задачі, поясни схему. Розв'яжи задачу. Склади та розв'яжи обернені задачі. Як знайти загальну величину? Як знайти величину однієї одиниці виміру? Як знайти кількість?
Скільки метрів подолав гепард за 4 стрибки, якщо кожний його стрибок дорівнював 6 м?


Опорна схема б.
6 • 4 = 24 (м)
Відповідь: гепард подолав 24 метри за 4 стрибки
Обернені задачі:
1) Гепард за 4 стрибки подолав 24 метри. Чому дорівнює його один стрибок?
24 : 4 = 6 (м) - один стрибок
Відповідь: один стрибок гепарда 6 метрів
2) Один стрибок гепарда 6 метрів. Він подолав відстань 24 метри. Скільки стрибків зробив гепард?
24 : 6 = 4 (стр.)
Відповідь: гепард зробив 4 стрибки
Щоб знайти кількість необхідно загальну довжину розділити на довжину одного об'єкта (одиниці).
Щоб знайти величину однієї одиниці необхідно загальну величину поділити на кількість.
Щоб знайти загальну величину необхідно величину однієї одиниці помножити на кількість.


☑ 3. Поясни короткий запис і схеми до задачі.
Розв'яжи задачу.
20 л меду становлять 1/5 усього меду, зібраного Щ господарем. У банки він налив 30 л меду, а в барильце – 9 л. Скільки літрів меду залишилось?

Було - ?, 1/5 - становить 20 л
Налив - ? л, 30 л і 9 л
Залишилось - ? л
1) 20 • 5 = 100 (л) - було усього
2) 30 + 9 = 39 (л) - усього налив
3) 100 - 39 = 61 (л) - залишилось
Відповідь: 61 літр меду залишилось


☑ 4. Розв'яжи рівняння.
(72 - х) • 6 = 42
24 : k + 8 = 16
р - 7 • 8 = 35


(72 - х) • 6 = 42
72 - х = 42 : 6
72 - х = 7
х = 72 - 7
х = 65
(72 - 65) • 6 = 42
7 • 6 = 42
42 = 42
Відповідь: х = 65

24 : k + 8 = 16
24 : k = 16 - 8
24 : k = 8
k = 24 : 8
k = 3
24 : 3 + 8 = 16
8 + 8 = 16
16 = 16
Відповідь: k = 3

р - 7 • 8 = 35
р - 56 = 35
р = 35 + 56
р = 91
91 - 7 • 8 = 35
91 - 56 = 35
35 = 35
Відповідь: р = 91


☑ 5. Знайди значення виразу зі змінною
36 : (р • р) + 8, якщо р = 3; р = 1.


36 : (р • р) + 8,
якщо р = 3
36 : (3 • 3) + 8 = 12
якщо р = 1
36 : (1 • 1) + 8 = 44


☑ 6. Знайди значення першого виразу у стовпчику. Який компонент змінився у другому виразі? Як ця зміна вплине на результат? Знайди значення другого виразу, скориставшись виявленою закономірністю.


         6 : 3 = 2
у 8 р. ↓         ↕ у 8 р.
        48 : 3 = 16

   36 : 4 = 9
у 3 р. ↓     ↕ у 3 р.
  36 : 12 = 3

         4 • 2 = 8
у 9 р. ↓          ↕ у 9 р.
        36 • 2 = 72


☑ 7. Знайди периметр прямокутника зі сторонами 6 і 2 см. Якої довжини має бути сторона квадрата з таким самим периметром?


а = 6 см
b = 2 см
Р = ? см
6 + 2 + 6 + 2 = 16 (см)
Периметр прямокутника 16 сантиметрів
Сторона квадрата 4 см


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик